salsti

salsti
2 sal̃sti, -ta, sal̃to intr. darytis nešvariam, juodam: Salste įsal̃to marškiniai nuo prakaito, kad išskalbti negali J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • salsti — sal̃sti vksm. Úogos jaũ sal̃sta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • salsti — 1 sal̃sti, ta, sal̃do (sãlo Ds, [K]) intr.; N darytis saldesniam, imti salti: Šeimininkė valgydina salstančiomis uogomis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasalsti — 1 pasal̃sti intr.; N pasidaryti saldesniam, pasalti: Iš lauko mums stūmė naujus ir naujus žmones, visus pridaužytus, kaip daužomi nelabai saldūs obuoliai, kad jie pasalstų J.Balt. Įdėjus cukraus, vanduo pasalsta rš. Pasal̃dusi duona, arba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saldimas — saldìmas sm. (2) 1. NdŽ → salsti. 2. Š, Ser, Grg, Slnt, Kl, KlvrŽ, Pp, Lž, Škn, DūnŽ kas saldus: Cukraus neturėjo, saldìmo trūksta Pln. Saldìmo vaikams atvežė Rdn. Saldimus tevalgo ligonis J. Buvau mėgėja saldìmo, o nebenoru Rdn. Skruzdys an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • salti — 3 salti, są̃la, sãlo žr. 2 salsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsalsti — 2 įsal̃sti intr. Erž pasidaryti nešvariam, juodam: Tokių įsal̃tusių baltinių nei išplauti negali – vis juodi ir juodi Grš. Neišplauk tik kaip reikia kelis kartus, ir įsal̃sta rūbas Plk. Kareivio marškiniai (drabužiai) įsal̃tę nuo prakaito, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”